component

项目经理学习PRINCE2有哪些益处

PRINCE2认证的主讲内容有哪些?

为什么PRINCE2被誉为项目管理“王者认证”?

学习PRINCE2可以解决项目管理中哪些问题?

PMP与PRINCE2的区别都有哪些?

往期PRINCE2学员为什么选择学习PRINCE2?

光环PRINCE2课程安排是怎样的?

PRINCE2的考试安排及形式是怎样的?

process

09:50-10:00 活动签到

10:00-11:00 老师/嘉宾分享解析

11:00-11:30 互动答疑时间,解决问题

Suitable
决策层

公司决策层,高级管理人员等

管理层

项目管理层,项目经理,项目管理人员,主管 PMO经理,项目总监等

执行层

项目执行层,技术经理,工程师等等

PMP持有者

已经获得PMP认证,希望提升,项目管理实 践能力

free

已有60位学员在线成功预约报名

 • 吴**138****1755已报名
 • 董**138****1679已报名
 • 黄* 137****8892已报名
 • 张* 150****2162已报名
 • 丁* 139****7907已报名
 • 乐* 138****1618已报名
 • 彭**136****1193已报名
 • 王* 185****8905已报名
 • 杨**186****2168已报名
 • 曹**151****2106已报名
 • 许**135****6478已报名
 • 李**136****7159已报名
 • 和**150****2179已报名
 • 任**188****2115已报名
 • 吴**138****1755已报名
 • 董**138****1679已报名
 • 黄* 137****8892已报名
 • 张* 150****2162已报名
 • 丁* 139****7907已报名
 • 乐* 138****1618已报名
 • 彭**136****1193已报名
 • 王* 185****8905已报名
 • 杨**186****2168已报名
 • 曹**151****2106已报名
 • 许**135****6478已报名
 • 李**136****7159已报名
 • 和**150****2179已报名
 • 任**188****2115已报名
 • 吴**138****1755已报名
 • 董**138****1679已报名
 • 黄* 137****8892已报名
 • 张* 150****2162已报名
 • 丁* 139****7907已报名
 • 乐* 138****1618已报名
 • 彭**136****1193已报名
 • 王* 185****8905已报名
 • 杨**186****2168已报名
 • 曹**151****2106已报名
 • 许**135****6478已报名
 • 李**136****7159已报名
 • 和**150****2179已报名
 • 任**188****2115已报名
提交报名